Gezondheid.

Door zoveel mogelijk honden uit een nest te testen, kunnen fokkers proberen de gezondheid van het ras te verbeteren. De Shiloh fokkers hebben altijd al bijgehouden wat de sterke en zwakke punten van hun honden en de nestgenoten zijn en door de testuitslagen en  rapporten van hun pupkopers op te slaan in een database kunnen er verantwoorde keuzes gemaakt worden voor het fokprogramma. Betekent dit dat er nooit zieke honden geboren worden? Nee, helaas weten we nog niet hoe alle ziektes vererven en moeder natuur verrast ons ook weleens. Maar op deze manier verkleinen we de kans wel dat er pups geboren worden die later gebreken krijgen.
Om de kans op heupdysplasie zo klein mogelijk te houden, moeten alle honden rond éénjarige leeftijd hun heupen laten beoordelen d.m.v. röntgenonderzoek. Ook de honden die niet deelnemen aan het fokprogramma dienen dit onderzoek te ondergaan. Een hond kan namelijk ongewenste aandoeningen doorgeven zonder zelf tekenen van deze aandoening te vertonen. Door ook de nestgenoten te onderzoeken ontstaat er een totaalbeeld van de genetische opmaak van het nest. Hierdoor wordt voorkomen dat zwakke punten die bij de fokreu of –teef niet zichtbaar zijn, toch worden doorgegeven aan het nageslacht.

Temperament.

Deze vriendelijke reus is intelligent en bewaakt en beschermd trouw zijn huis en hen die hij liefheeft. Het is een veelzijdige kameraad die makkelijk zijn kunstjes leert. Het ras werd ontwikkeld om zacht en liefdevol met kinderen om te gaan en kan goed met allerlei andere dieren mits hij goed gesocialiseerd en opgevoed wordt. Een Shiloh kan zich makkelijk aanpassen aan verschillende levensstijlen en woonomgevingen. Ze zijn goed te trainen voor behendigheid, als reddingshond, therapiehond, hulphond of gewoon om je beste vriend te zijn.
Onze fokkers besteden veel zorg aan het plaatsen van de juiste pup bij de juiste potentiële kopers.  Alle pups worden daarom op de leeftijd van +/- 8 weken getest, met behulp van een temperamenttest . Deze test is door Tina Barber, de oprichtster van dit ras, speciaal hiervoor ontwikkeld. Een ervaren, gecertificeerde nest-evaluator analyseert de reacties van de pup op specifieke stimuli en geeft hier cijfers aan. Dit geeft een duidelijk beeld van verschillende zaken zoals:
– mensgerichtheid en mate van zelfstandigheid
– mate van onderdanigheid/dominantie
– het gemak waarmee de hond te trainen is (eigenzinnigheid)
– pijndrempel (De kans is aanwezig dat kinderen een keer op zijn tenen of staart gaan staan. Een hond met een erg lage pijndrempel is dan niet geschikt)
– het al dan niet aanwezig zijn van jacht-, speel- en apporteerinstincten
– mate van bestendigheid tegen harde geluiden zoals vuurwerk, geweerschoten.
– intelligentie

Het is dus erg belangrijk dat de potentiële koper aangeeft bij de fokker wat hij van zijn toekomstige pup verwacht. De fokker zal dan proberen de perfecte match te zoeken voor  zowel de nieuwe eigenaar als de pup.
Rond  de eerste verjaardag van de hond, ondergaat hij nog een test: de temperamenttest.
Bij deze test wordt gekeken naar de reactie van de hond op een tiental alledaagse situaties.
Honden die niet voor deze test slagen worden uitgesloten van het fokprogramma.
Al deze testen en onderzoeken mogen op u op het eerste gezicht misschien streng en overdreven overkomen, maar door al deze testen verbeteren we wel het ras en ze we gekomen waar we nu staan. Helpt u ons mee?

Alle foto’s op deze pagina zijn eigendom van Shiloh Shepherd Club Nederland (© SSCN)