SSA Mandated Health Testing

De vereiste testen voor alle fokdieren.

De ISSA is ervan overtuigd dat al onze fokkers het eens moeten zijn over het testen van de gezondheidstoestand van hun fokdieren. Daartoe heeft onze vereniging specifieke regels opgesteld die moeten worden gevolgd voor ISSA-honden om te worden goedgekeurd om mee te mogen fokken.

De volgende gezondheidstesten zijn verplicht (NIET optioneel) voor ISSA Shiloh Shepherd pups van fokkwaliteit die vanaf maart 2016 zijn geboren. Pups die deze test niet met succes voltooien, komen niet in aanmerking voor hun fokcertificaat en daar mag niet mee worden gefokt.

Oudere honden die vóór 2016 zijn goedgekeurd voor de fokkerij, hebben mogelijk slechts een deel van deze test ontvangen, omdat het vorige register alleen heupen en Holter oplegde. Wij vinden dat we met deze regels een aanzienlijke verbetering hebben aangebracht. Neem contact op met uw fokker als u vragen heeft over welke specifieke testen de ouders van uw toekomstige pup hebben gehad.

TEMPERAMENTTEST
Strikt genomen geen gezondheidstest, maar alle ISSA-geregistreerde fokhonden moeten slagen voor een van de volgende testen van goed temperament om ermee te mogen fokken: een officiële ISSA-temperamenttest op de leeftijd van 10 maanden of ouder; de Gehoorzame Huishond-test met een extra schotvastheidstest.

HIP X-RAYS
Eigenaars kunnen naar eigen inzicht kiezen uit OFA of PennHIP.

Onze rasstichter, Tina Barber, heeft tientallen jaren gewerkt aan het verminderen van de incidentie van heupdysplasie in het Shiloh-ras door haar LMX-systeem (Litter Mate X-ray) te gebruiken. In LMX is het net zo belangrijk om fokdieren als niet-fokdieren te laten röntgenen, omdat het de score is over het hele nest die je de beste indicatie geeft van wat die honden zullen produceren.

Tina ontdekte bijvoorbeeld dat een fokhond met vijf nestgenoten die OFA Good scoorden veel meer kans heeft om zelf goede heupen te geven, terwijl een fokhond met drie nestgenoten waarvan de heupen niet goed genoeg waren, meer kans heeft om dysplasie te geven, zelfs als ze hebben zelf goede heupen.

Vanwege het LMX-programma moedigen ISSA-fokkers alle puppybezitters sterk aan om hun honden te röntgenfoto’s maken; het is de enige manier om ervoor te zorgen dat we gezondere dieren fokken. Dit zal ook in uw contract staan.

ELBOW X-RAYS
Vroeger werd gedacht dat elleboogproblemen zeldzaam waren in de Shiloh Shepherd, omdat er maar heel weinig gevallen werden gemeld. ISSA-fokkers hebben zich echter gerealiseerd dat als we het zeker willen weten, we moeten testen. Daarom is het röntgenen van ellebogen verplicht gesteld.

Zoals met het LMX-programma voor de heupen, hopen we dat de eigenaren ons zullen helpen bij het fokken van gezondere Shilohs door de ellebogen van hun honden te laten onderzoeken. Heupen en ellebogen kunnen tegelijkertijd worden gedaan.

HOLTERMONITOR (HART EKG)
GSDIVA is een vreselijke ziekte, een potentieel dodelijke hartritmestoornis bij jonge honden en niet op de normale manier te detecteren is. De enige manier om de aritmie te detecteren, is om een ​​pup 24 tot 48 uur een draagbare ECG-monitor, Holter genaamd, te laten dragen.

ISSA-fokkers in Nederland (SSCN) stelen als voorwaarde dat pups een Holtertest moeten laten doen wanneer ze tussen de vijf en acht maanden oud zijn. Alleen door het detecteren van deze ziekte kunnen we vinden waar het zich in onze lijnen verbergt, ervoor zorgen dat we niet met aangedane honden fokken en uiteindelijk, het elimineren van deze nare aandoening uit ons geliefde ras.

De wijze van vererving van deze ziekte is nog niet helemaal duidelijk. Maar als we weten dat de ziekte in een nest is voorgekomen, kunnen we betere beslissingen nemen voor de toekomstige fokpups uit dat nest. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor de vele puppy-mensen die ons hebben geholpen door hun huisdieren te testen.

HART AUSCULTATIE
Alle ISSA fokhonden moeten slagen voor een auscultatietest, afgetekend door hun dierenarts. Als de auscultatie enig ruis of een mogelijke anomalie waarneemt, moet de hond dan een echocardiogram ondergaan om er zeker van te zijn dat hun hartstructuur normaal is voordat ze worden goedgekeurd om te fokken. ISSA fokkers die de echo willen doen in plaats van de auscultatie worden aangemoedigd om dit te doen.

Waarom testen zowel auscultatie / echo en Holter? De stoornissen die worden gedetecteerd door de auscultatie of het echocardiogram zijn mechanisch van aard en hebben rechtstreeks te maken met de structuur van het hart. De Holter regsitreert daarentegen elektrische impulsen die niet door een echo kunnen worden gedetecteerd.

DEGENERATIEVE MYELOPATHIE DNA-TESTING
Degeneratieve myelopathie, of DM, wordt zeer vergelijkbaar geacht met multiple sclerose bij mensen en leidt tot vergelijkbare degeneratie van het ruggenmerg. Er is een DNA-test voor DM, om te bepalen of een hond vrij is, drager is of mogelijk wordt beïnvloed.

Deze test is niet betrouwbaar gebleken in sommige rassen, maar lijkt het wel te zijn in Duitse herdershonden. Totdat we zeker weten of het voor Shilohs werkt, stelt ISSA deze test verplicht voor fokdieren waarvan de ouders niet zelf getest zijn. Dragers mo0gen alleen gekruist worden met vrij geteste honden. ISSA is zeer verheugd dat het aantal dragers van deze ziekte in onze genenpool momenteel minder dan een half dozijn is. Als de test nauwkeurig is voor Shilohs, staan we op het punt de DM volledig te elimineren van ISSA-honden.

DNA IN DOSSIER MET UC-DAVIS
Een van de belangrijkste indicatoren voor een goede gezondheid bij dieren is genetische diversiteit. We werken momenteel samen met UC-Davis om het testen van genetische diversiteit in onze ISSA genenpool te voltooien. Alle in Nederland geboren ISSA Shiloh Shepherds moeten DNA bij de universiteit indienen, zodat we een eerste beoordeling van onze diversiteit kunnen krijgen en zoveel mogelijk kunnen behouden. De fokker zal dit doen voordat de pups het nest verlaten. Verlies van diversiteit betekent meer problemen met het immuunsysteem en meer erfelijke aandoeningen, dus dit is van enorm belang om een gezonde toekomst voor ons ras te verzekeren.

De uitslagen van de diversiteitstesten worden opgeslagen in BetterBred en gebruikt als hulpmiddel bij het vinden van de beste partners voor fokdieren.

WAT WE NIET TESTEN VOOR EN WAAROM NIET
Er zijn testen die niet verplicht zijn, maar waar sommige fokkers ervoor kiezen deze toch uit te voeren. Deze omvatten ECVO-testen en TLI-testen. Mocht het nodig zijn, dan zou ISSA deze testen kunnen verplicht stellen, maar voorlopig hebben we ze als optioneel overgelaten.

TLI is de vereiste test om te verifiëren dat een hond wordt getroffen door EPI, een pancreasstoornis die voorkomt in het Shiloh-ras. Een hond getest op TLI kan echter normaal worden verklaard en toch de ziekte later ontwikkelen. Het kan ook normaal testen, maar blijkt een drager te zijn en de ziekte in zijn nageslacht voort te brengen. Het testen van een normale hond op TLI voordat deze wordt gefokt, kan dus een vals gevoel van veiligheid geven. Als er aan de andere kant enkele symptomen aanwezig zijn, is het absoluut te verwachten dat een ISSA-fokker de TLI zal laten doen om deze ziekte uit te sluiten bij een potentiële fokhond.

ECVO-testen zijn uitermate nuttig bij rassen met zich snel ontwikkelende oogaandoeningen. Op dit moment is de ECVO-test niet verplicht, hoewel we het toejuichen als onze fokkers de test wel doen.

In Shilohs is Pannus de enige oogaandoening die momenteel met enige frequentie wordt waargenomen.

Pannus is een zich laat ontwikkelende ziekte, die meestal opduikt als de honden rond de leeftijd van vijf of zes jaar zijn – nadat de meeste fokhonden al verschillende nesten hebben gehad.