Registratie van het ras.

De Shiloh Shepherd is geen FCI erkend ras. Onze afstammingsbewijzen worden uitgegeven door de ISSA. Het beleid van onze fokkers is ervoor zorgdragen dat we honden fokken met een betrouwbaar karakter. Alle honden worden hiervoor rond eenjarige leeftijd onderworpen aan een temperamenttest. Als een hond niet slaagt voor de test, dan wordt hij als niet fokwaardig beschouwd.

Daarnaast is het beleid van ISSA er ook op gericht om de fysieke sterke en zwakke punten van alle honden uitgebreid in kaart te brengen. Daardoor kunnen we ziektes als HD etc. terugdringen.

Alleen door zeer strenge eisen te stellen aan zowel de honden als de fokkers, is consistentie in zowel gezondheid, temperament als uiterlijk te behalen.