Dutch Home Coming: op zondag 26 mei 2019 gaan we weer lekker “los”! 

Net als vorig jaar wordt ook deze keer de DHC gehouden in het Hondenspeelparadijs in Bunnik! De speeltuin is door ons exclusief afgehuurd voor de SSCN van 11.00 uur tot 15.00 uur, met als doel een gezellig samenzijn voor mens en hond. De honden kunnen heerlijk rennen en spelen met elkaar en zelfs lekker ploeteren in de kleine zwemvijver die er voor de honden is gemaakt. De baasjes kunnen gezellig bijpraten met de andere Shiloh-eigenaren en de gasten vertellen over het ras.
Het adres is: Hondenspeelparadijs Midden-Nederland, Achterdijk 30, 3981 HB Bunnik.

Wat zijn de kosten:
– € 23,50 per persoon met hond die niet lid is van de SSCN
– € 18,50 per persoon voor een SSCN lid met hond
– € 13,50 per persoon voor bezoekers zonder hond
– Kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee.
– Elke extra hond van dezelfde eigenaar/geleider is € 5,00 extra
Deze prijs is inclusief lunch!

Wat kunt u verwachten:
– Onbeperkt gebruik van het hondenspeelparadijs, 
– Onbeperkt gratis eten bij de foodkar. Drankjes en ijs zijn voor eigen rekening.
– Uw hond wordt gekeurd door de keurmeester zonder dat u met anderen door de ring hoeft te lopen. (Alleen Shilohs)
– Er is natuurlijk weer onze verloting waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 

U kunt het juiste bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL29INGB 0007 303 404 (BIC: INGBNL2A)
Nadat uw betaling op de rekening van de vereniging is bijgeschreven, is uw aanmelding definitief en zult u een bevestiging ontvangen.

Lijkt het je leuk? Geef je dan snel op via onderstaande link want er is een maximum aantal honden toegestaan. 
Nederlandstalige link: https://forms.gle/addcrdAYAt9g4Vs98  Hebt u hulp nodig bij het invullen, mail dan even naar info@sscn.nl

Dutch Home Coming: on Sunday, May 26, 2019, it will be fun again!

Just like last year, the DHC will be held in the Hondenspeelparadijs in Bunnik! We exclusively rented out the playground for the SSCN from 11 a.m. to 3 p.m. with the aim of socializing for people and dogs. The dogs can run and play with each other and even enjoy playing in the small swimming pond that is created for the dogs. The owners can socialize with the other Shiloh owners and tell the guests about the breed.
The address is: Hondenspeelparadijs Midden-Nederland, Achterdijk 30, 3981 HB Bunnik.

What are the costs:
– € 23.50 per person with a dog, but not a member of the SCCN
– € 18.50 per person for an SSCN member with dog
– € 13.50 per person for visitors without a dog
– Children up to 4 years old can join for free.
– Every extra dog of the same owner is € 5,00 extra.
This price includes lunch!

What can you expect:
– Unlimited use of the dog play paradise,
– Unlimited free food at the food truck. Drinks and ice cream are for your own account.
– Your dog will be judged by the judge without you having to walk around with others. (Shilohs only)
– There is of course again our lottery where great prizes can be won.

You can transfer the correct amount to bank account number NL29INGB 0007 303 404 (BIC: INGBNL2A)
After your payment has been credited to the account of the association, your registration is final and you will receive a confirmation.

Do you think it will be fun? Sign up quickly via the link below because there is a maximum number of dogs allowed.

English link: https://forms.gle/PNbTKvPnoFGBK9g99
Need help with the form, just send an email to info@sscn.nl